1. Giriş

Toltek Yazılım Eğitim Dan. Tic. Ve san. Ltd. Şti. ("Toltek Yazılım", aşağıda belirtildiği gibi) tarafından sunulan hizmetleri kullanmadan önce lütfen bu yazılımın hizmet şartları ve koşullarını (" sözleşme ") dikkatlice okuyun. Bu web sitesini ve hizmetleri kullanarak, bu sözleşmenin hüküm ve koşullarına kendiniz, şirketiniz veya davet ettiğiniz kuruluş, şirket veya kuruluş adına (" müşteri " veya " siz ") tabi olmayı kabul edersiniz ve müşteriyi bu sözleşmeye bağlama yetkinizin bulunduğunu beyan eder. Söz konusu yetkilendirmeyi veya bu sözleşmenin tüm hüküm ve koşullarını kabul etmiyorsanız, bu sözleşmeyi kabul etmemelisiniz ve sözleşmeyi kabul etmediğinizde Toltek Yazılım (“Toltek Yazılım”) tarafından sunulan hizmetleri kullanma hakkınız olmayacaktır. "botlar" veya diğer otomatik yöntemlerle kayıt yapılmasına izin verilmemektedir.

1. Sözleşme Tanımları

Bağlı kuruluş, doğrudan veya dolaylı olarak kontrol eden, ortak kontrol altında olan veya bir taraf tarafından kontrol edilen herhangi bir kuruluş anlamına gelir. Bu amaçla, “kontrol”, ister oy hakkı olan menkul kıymetlerin intifa hakkı yoluyla, sözleşme yoluyla veya başka bir şekilde, bu tür bir kuruluşun yönetiminin veya politikalarının yönlendirilmesi veya yönlendirilmesine neden olma gücü anlamına gelir.

Yetkili kullanıcı, müşterinin ve/veya müşterinin bağlı olduğu kuruluşların çalışanı, yüklenicisi, temsilcisi veya müşteri tarafından burada belirtilen amaç için müşteri hesabı aracılığıyla hizmetlere erişme ve bunları kullanma yetkisi verilen diğer herhangi bir kişi anlamına gelir. Yetkili kullanıcıların bu sözleşmeye uymasından müşteri sorumludur.

Müşteri tarafından verilen kurs/ders, müşterinin yetkili kullanıcılara sunduğu veya başka bir şekilde yönettiği kurstur/derstir.

Belgeler, hizmetlerin kullanımına ilişkin olarak müşteriye sağlanan kullanıcı kılavuzları, çevrimiçi yardım, eğitim malzemeleri ve diğer belgeler anlamına gelir.

Geçerlilik tarihi, müşterinin hizmetlere erişebileceği tarih aralığı anlamına gelir.

Lms (Eğitim Yönetim Sistemi) hizmetleri, Toltek Yazılım’ın tescilli kurs içeriği dahil olmak üzere yetkili kullanıcılar için çevrimiçi kursların yapılandırılması ve sunulmasıyla ilgili hizmetler ve materyaller anlamına gelir.

Sipariş, tedarikçi ve müşteri arasında girilen bir sipariş belgesi anlamına gelir.

Portal, Toltek Yazılım tarafından müşteriye hizmetlere erişmesi için atanan ve/veya belirlenen web sitesi adresi anlamına gelir.

Hizmetler, Toltek Yazılım’ın portal aracılığıyla müşteriye ToltekLMS adı altında sunulan, barındırılan internet erişimli eğitim yönetim sistemi hizmeti anlamına gelir.

Toltek Yazılım’ın kayıtlı ofisi: istiklal mahallesi kiraz sokak no:4/12 Serdivan/SAKARYA olan Toltek Yazılım Eğitim Danışmanlık Ticaret ve Sanayi Limited.

2. Hizmetlere Genel Bakış

Toltek Yazılım tarafından sağlanan hizmetler arasında (a) LMS (Eğitim Yönetim Sistemi) hizmetleri ve (b) Sanal Sınıf ve Toltek Yazılım’ın zaman zaman sunduğu ek içerik veya özellikler yer almaktadır.

3. Erişim Hakları

Lms hizmetleri, Müşterinin burada belirtilen hüküm ve koşullara uyması koşuluyla, Toltek Yazılım müşteriye, ilgili abonelik süresi boyunca (bölüm 7.3'te tanımlandığı şekilde) ilgili sipariş veya müşteri hesabında belirtilen maksimum müşteri yetkili kullanıcı sayısına kadar, Lms hizmetlerine yalnızca müşterinin dahili iş operasyonları için erişim ve kullanma hakkı veriri. Bu kullanım hakkı münhasır olmayan, devredilemez, sınırlı bir erişim hakkı içerir. Müşteri, Toltek Yazılım’ın standart ücretsiz planını veya abonelik de dahil olmak üzere ücretli özelliklerini kullanmayı seçebilirsiniz.

4. Kullanıcılar

1 Kayıt: Müşteri, hizmetlerin bölümlerine erişmek için bir hesap açmalıdır. Müşteri, hesap kaydı amacıyla sağlanan bilgilerin doğru olduğunu ve her zaman doğru ve güncel tutulacağını kabul eder. Müşteri, hesabının ve şifresinin gizliliğini korumaktan kendi sorumludur ve hesap kapsamında gerçekleşen tüm faaliyetlerin sorumluluğunu kabul eder. Müşteri, yetkili kullanıcılar dışında üçüncü tarafla parolaları, kimlik doğrulama bilgilerini veya diğer hesap erişim yöntemlerini paylaşmamalıdır. Müşteri hesabının artık güvende olmadığını düşünüyorsa derhal info@tolteklms.com e-posta adresi üzerinden Toltek Yazılımı bilgilendirmelidir.

2 Kullanıcı abonelikleri, Müşterinin herhangi bir zamanda hizmetlere erişme ve kullanma yetkisi verebileceği maksimum mevcut yetkili kullanıcı sayısı, müşterinin sipariş veya seçilmiş plan kapsamında satın aldığı maksimum kullanıcı abonelik sayısını aşmayacaktır (müşteri tarafından seçilen plan kapsamında aksi açıkça belirtilmedikçe). Her kullanıcı aboneliği, portal' a şifre korumalı bir erişim kullanarak hizmetlere abone olacak, bunlara erişecek ve bunları kullanacak benzersiz bir yetkili kullanıcıya karşılık gelecektir. Her yetkili kullanıcı, o yetkili kullanıcı hesabının ve şifresinin güvenliğini sağlamaktan sorumludur. Birden fazla yetkili kullanıcı tarafından paylaşılan tek bir oturum açmaya izin verilmez. Toltek Yazılım’ın veya usulüne uygun olarak yetkilendirilmiş temsilcisinin, yetkili kullanıcı ve kullanıcı aboneliklerinin sayısının ölçülmesine ilişkin müşteri kayıtlarını denetleme yetkisine sahiptir. Bu tür bir denetimi gerçekleştiren herhangi bir yetkili kişi, müşterinin gizli bilgilerini (burada tanımlandığı şekilde) koruyacak ve müşterinin makul güvenlik prosedürlerine uyacaktır. Müşteri, hizmetlere ve / veya dokümantasyonlara herhangi bir yetkisiz erişimi veya bunların kullanımını önlemek için tüm makul çabayı gösterecektir. Bu tür bir denetimi gerçekleştiren herhangi bir yetkili kişi, müşterinin gizli bilgilerini (burada tanımlandığı şekilde) koruyacak ve müşterinin makul güvenlik prosedürlerine uyacaktır.

3. Müşteri tarafından verilen kurslar, Müşteri, yetkili kullanıcılardan müşteri tarafından verilen kursa erişim için ücret talep edebilir. (a) müşteri tarafından verilen her kursun yönetimi ve işletilmesi, (b) müşteri tarafından verilen kursa katılımla ilgili olarak yetkili kullanıcıların desteği, (c) sağlanmasıyla ilgili olarak yalnızca müşteri sorumludur ve Toltek Yazılımnin hiçbir sorumluluğu yoktur. Müşteri tarafından verilen kursların üçüncü bir tarafın fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemesinden ve (d) müşteri tarafından verilen kursların saldırgan, saygısız, müstehcen, iftira niteliğinde veya başka bir şekilde yasa dışı olmamasını sağlamakla yükümlüdür.

4. Anlaşmalar, Müşteri ile yetkili kullanıcılar arasındaki ilişkiyi ve bu yetkili kullanıcıların müşteri tarafından verilen kurslar da dahil olmak üzere hizmetlere erişimini düzenleyen ayrı bir Son Kullanıcı Sözleşmesi eklemelidir. İlgili Son Kullanıcı Sözleşmesi yalnızca müşteri ve yetkili kullanıcı arasındadır. Toltek Yazılım hiçbir Son Kullanıcı Sözleşmesi kapsamından sorumlu olmayacak ve herhangi bir yükümlülüğü olmayacaktır. Son Kullanıcı Sözleşmesi, her Yetkili Kullanıcıdan gerekli tüm lisansları, hakları ve izinleri almalı. Bu Sözleşmedeki hüküm, kısıtlama ve koşullar yürürlükteki tüm yasa, kural ve yönetmeliklere uygun yasal olarak uygulanabilir hükümler içermelidir.

5. Kısıtlamalar

Müşteri, bu sözleşmede aksi açıkça belirtilmedikçe, hizmetlere herhangi bir amaçla erişme veya bunları kullanma hakkına sahip değildir. Hizmetlerin tüm kullanımı, yalnızca bu sözleşmede belirtildiği şekilde ve yalnızca Toltek Yazılımın ilgili belgelerine uygun olarak gerçekleştirilmelidir.

Müşterinin aşağıda belirtilen maddelerden herhangi birini gerçekleştirmesi halinde Toltek Yazılım diğer haklarına ve çözümlerine halel getirmeksizin, müşteriye karşı hiçbir yükümlülüğü olmaksızın müşterinin sisteme/sistemlere erişimini engelleme, üyeliğini sonlandırma hakkını saklı tutar.

1. Madde: Hizmetlere dayalı türev çalışmaları değiştirme, uyarlama, kopyalama, tercüme etme, görüntüleme veya oluşturma veya yürürlükteki yasalar tarafından telif hakkı ihlali olarak nitelendirilebilecek herhangi bir eyleme geçme imkânı vermeyecek veya yardım etmeyecektir.

2. Madde: Hizmetlerin kaynak kodunu, nesne kodunu veya temel yapısını, fikirlerini veya algoritmalarını derlemek, tersine mühendislik yapmak, parçalarına ayırmak veya başka bir şekilde elde etmeye çalışmak;

3. Madde: Hizmetleri diğer yazılımlarla birleştirmek veya paketlemek;

4. Madde: Bölüm 4'te açıkça izin verilmedikçe bu sözleşmeye göre, doğrudan veya başka bir bayi aracılığıyla satmak, yeniden satmak, lisanslamak, kiralamak, yayınlamak, görüntülemek (halka açık veya başka şekilde), dağıtmak, kiralamak veya başka bir şekilde devretmek veya herhangi bir yolla kullanıma sunmak, üçüncü bir tarafı hizmetlere veya eşdeğer bir teklife dahil etmek;

5. Madde: Hizmetlerin HTML, CSS, JavaScript veya görsel tasarım öğelerini, kavramlarının (görünüm ve izlenim dahil) herhangi bir bölümünü çoğaltmak, kopyalamak veya yeniden kullanmak;

6. Madde Hizmetlerin performansıyla ilgili herhangi bir kaynaktan bilgi yaymak veya herhangi bir kıyaslama veya stres testi yapmak;

7. Madde: Toltek Yazılım’ın takdirine bağlı olarak hizmetleri etkileyen virüslere, solucanlara, Truva atlarına veya diğer zararlı kodlara erişmek, depolamak, dağıtmak veya iletmek;

8. Madde: Hizmetlerin, verilerin veya Toltek Yazılım’ın sistemlerinin bütünlüğünü veya performansını etkilemek, devre dışı bırakmak veya tehlikeye atmak (Hizmetlere ev sahipliği yapan herhangi bir Toltek Yazılım sisteminin veya ağının güvenlik açığını araştırmak, taramak veya test etmek dahil);

9. Madde: Toltek Yazılım’ın sistemlerini tahrif etmek, manipüle etmek, güvenlik veya kimlik doğrulama önlemlerini aşmak, ilgili sistemlere, ağlara veya verilere yetkisiz erişim sağlamaya çalışmak;

10. Madde: Hizmetleri çalıştıran sunuculara veya sunuculardan herhangi bir iletimi deşifre etmek;

11. Madde: Toltek Yazılım’ın sistemlerinde olağanüstü kaynak tüketimi yaparak (CPU, bellek, disk alanı, bant genişliği vb.), sistemin üzerine makul olmayan bir yük yükleyerek Toltek Yazılım’ın altyapısını etkilemek veya etkilemeye çalışmak;

12. Madde: Hizmetlerin düzgün işleyişine müdahale etmek veya herhangi bir şekilde müdahale etmeye teşebbüs etmek;

13. Madde: Hizmetlerin kullanımı sırasında yasadışı, zararlı, karalayıcı, yasa dışı faaliyetleri kolaylaştıran, taciz edici, müstehcen görüntüler tasvir eden ve/veya herhangi bir kişi veya mülke zarar veren veya yaralanmaya sebep olan/olabilecek herhangi bir materyali dahil etmek.

6. Müşteri Yükümlülükleri

Toltek Yazılım hizmetlerini kullanan Müşteri aşağıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır:

1. Hizmetlerin verilmesini sağlamak için Toltek Yazılım’a makul bilgi ve yardım sağlamayı;

2. Hizmetleri kullanımıyla bağlantılı olarak yürürlükteki yasalara uymak;

3. Hizmetlerin herhangi bir yetkisiz kullanımından haberdar olur olmaz Toltek Yazılım’ı hemen bilgilendirmek;

4. Müşteri'nin hizmetler için yöneticisi olarak nitelikli bir çalışan atamak;

5. Hizmetlerle bağlantılı olarak kullanılmak üzere sağlanan tüm yetkili kullanıcı verilerini ve materyalleri toplamak, girmek ve güncellemek;

6. Ücretsiz bir sürüm hesabındaysa, doğrudan veya dolaylı olarak birden fazla hesabı sürdürmemek.

7. Hizmetler İçin Ödeme

Hizmetlerin belirli özellikleri ücret ödemenizi gerektirebilir. Herhangi bir ücret ödemeden önce, sizden alınacak ücretleri gözden geçirme ve kabul etme fırsatınız olacaktır. Tüm ücretler Türk lirası cinsindendir ve burada aksi açıkça belirtilmediği sürece iade edilmez.

1. Fiyat: Toltek Yazılım hizmetler için fiyat belirleme hakkını saklı tutar. Web sitesinde yayınlanan fiyat bilgilerine https://www.tolteklms.com/price adresinden ulaşabilirsiniz. Toltek Yazılım fiyat bilgilerini güncel tutmak için makul çabayı gösterecektir. Güncel fiyat bilgileri için web sitemizi periyodik olarak kontrol etmenizi öneririz. Toltek Yazılım hizmetlerinin herhangi bir özelliğinin fiyatını değiştirebilir. Toltek Yazılım tamamen kendi takdirine bağlı olarak herhangi bir müşterisine farklı özelliklere ve farklı fiyatlara sahip promosyon teklifleri sunabilir. Bu promosyon teklifleri, size yapılmadıkça, teklifiniz veya bu sözleşme için geçerli olmayacaktır. Müşteri, ilgili sipariş veya sipariş arayüzünde belirtilen ücretleri, devletin belirlediği vergileri, şu anda yürürlükte olan veya gelecekte yürürlüğe girecek katma değer veya diğer vergileri ve Toltek Yazılım’ın şu anda veya gelecekte herhangi bir zamanda tahsil etmesi veya ödemesi gerekebilecek bu tür vergileri (Toltek Yazılım’ın net gelirindeki vergiler hariç) ödeyecektir. Bu tür ücretler Siparişte aksi belirtilmedikçe, müşteri tüm Toltek Yazılım’ın ihtilafsız faturalarını müşteri faturayı aldıktan sonra 30 gün içinde ödeyecektir. Toltek Yazılım’a ödenmesi gereken tutarların ödemesi, sipariş veya diğer sipariş arayüzünde belirtilen ödeme planına uygun olarak yapılacaktır.

2. Abonelik Hizmetler: ücretli hizmetler, periyodik ücretler için otomatik olarak yinelenen ödemeler içerebilir (" abonelik "). Herhangi bir üyeliğin fiyatı, süresi ve kısıtlamaları geçerli bir siparişte belirtilecektir. Bir aboneliği etkinleştirirseniz, Toltek Yazılım'a düzenli olarak, ileriye dönük olarak ve tekrarlayan ödemelerin veya hesabınızın iptaline kadar, tahakkuk eden meblağlar için son ödeme tarihinde veya bu tarihten önce tahakkuk eden tüm meblağları tahsil etme yetkisi verirsiniz. " abonelik fatura tarihi ", ilk aboneliğinizi satın aldığınız tarihtir. " abonelik ücreti hakkında bilgi için lütfen https://www.tolteklms.com/price sayfamıza bakın. Hesabınızdan, abonelik faturalama tarihinde bir sonraki abonelik dönemi için tüm geçerli ücretler ve vergiler otomatik olarak tahsil edilecektir. Abonelik, siz aboneliğinizi iptal etmedikçe veya biz iptal edene kadar devam edecektir. Bir sonraki periyodik abonelik ücretinin hesabınıza faturalandırılmasını önlemek için aboneliğinizi yenilenmeden önce iptal etmelisiniz. Periyodik abonelik ücretini kayıt sırasında bize sağladığınız ödeme yöntemine (veya ödeme bilgilerinizi değiştirirseniz farklı bir ödeme yöntemiyle) fatura edeceğiz. Aboneliği, portalınız aracılığıyla (hesap ve ayarlar altında) veya tolteklms.com adresinden yardım yoluyla bizimle iletişime geçerek iptal edebilirsiniz. Bir aboneliği yenilememeyi seçerseniz, hesabınız hizmetlerin ücretsiz sürümüne düşürülecek ve bunun müşteri içeriğinin erişilemez hale gelmesine veya kalıcı olarak silinmesine neden olabileceğini kabul etmektesiniz.

3. Ödemesi Geciken Hesaplar: Toltek Yazılım, ödenmesi gereken ancak ödenmemiş herhangi bir hesap için hizmetlerin ücrete dayalı bölümleri dahil hizmetlere erişimi askıya alabilir veya sonlandırabilir. Hizmetler için ödenmesi gereken miktara ek olarak, ödemesi gecikmiş bir hesaptan gecikme sebebiyle doğan masraflarda tahsil edilecektir.

8. Süre ve Fesih

1. Anlaşma Süresi: Bu sözleşmenin süresi, yürürlük tarihinde başlayacak ve bu sözleşmeye ("Kullanım ve Hizmet Şartları") uygun olarak feshedilmediği sürece yürürlükte kalacaktır. Bu sözleşmenin feshinin yürürlüğe girdiği tarihte, Toltek Yazılım ve müşteri tarafından aksi kararlaştırılmadıkça sözleşme kapsamındaki tüm geçerli olan abonelikler de sona erecektir.

2. Gerekçeli Fesih: Taraflardan herhangi biri, aşağıdaki olaylardan herhangi birinin meydana gelmesi durumunda herhangi bir zamanda bildirimde bulunarak bu sözleşmeyi diğerine karşı yükümlülük altına girmeden feshetme hakkına sahip olacaktır:

2.1 Diğer taraf hüküm ve koşullardan herhangi birini ihlal ederse bu sözleşmenin ve bu tür ihlalin, diğer tarafça temerrüde düşen tarafa sunulan düzeltmeyi düzeltmek için bildirim aldıktan sonra otuz (30) gün içinde düzeltilmemesi;

2.2 Diğer taraf iflas ederse, alacaklılar lehine genel bir görevde bulunursa, işi veya varlıkları için bir alıcının atanmasına izin verirse, yerli veya yabancı herhangi bir iflas veya iflas kanunu uyarınca herhangi bir işleme konu olur. Gönüllü olarak veya başka bir şekilde tasfiye edilir veya borç nedeniyle benzer herhangi bir işlem görürse;

2.3 Diğer taraf yasadışı faaliyetlerde bulunursa.

3. Kolaylık Nedeniyle Fesih: Müşteri, Toltek Yazılım’a 30 gün önceden yazılı bildirimde bulunarak bu sözleşmeyi herhangi bir zamanda neden olmaksızın feshedebilir, bu durumda herhangi bir aktif abonelik de feshedilmiş sayılacaktır. Müşteri, kolaylık nedeniyle feshetmesi durumunda, kullanılmayan abonelik süresine karşılık gelen Toltek Yazılım’a önceden ödenmiş herhangi bir ücretin iade edilmeyeceğini kabul eder.

4. Hareketsizliğin Etkisi: Müşteri ücretsiz bir sürüm hesabına sahipse ve bir hesaba 365 günden fazla giriş yapmazsa, o hesap kalıcı olarak silinecektir. Böyle bir hesabın silinmesi üzerine, tüm müşteri içeriği erişilemez hale gelir ve kalıcı olarak silinebilir.

5. Fesih Etkisi: Bu sözleşmenin feshedilmesiyle:

5.1 Lisans haklarınız sona erecek ve Toltek Yazılım’ın verdiği tüm hizmetleri kullanmayı derhal durdurmalısınız;

5.2 Artık hesabınıza veya hizmetlere erişim yetkiniz olmayacaktır;

5.3 Toltek Yazılım’a, fesih öncesinde ödenmesi gereken tüm ödenmemiş tutarı ödemelisiniz;

5.4 Fesih öncesinde tahakkuk eden tüm ödeme yükümlülükleri yürürlükte kalacaktır.

6. Hizmetlerin Değiştirilmesi: Toltek Yazılım, size bildirimde bulunmaksızın geçici veya kalıcı olarak hizmetleri istediği zaman (hizmetlerin belirli özelliklerini sınırlandırmak veya sonlandırmak dahil) değiştirme veya durdurma hakkını saklı tutar. Toltek Yazılım’ın, Hizmetlerde herhangi bir değişiklik veya Hizmetlere erişiminizin veya Hizmetlerin kullanımının askıya alınması veya sona ermesi ile ilgili hiçbir yükümlülüğü olmayacaktır.

9. Fikri Mülkiyet Hakkı

Toltek Yazılım ürünlerinin ve hizmetlerinin kaynak kodun, belgelerin, portalların, URL’lerin, görünüm, yapı, organizasyon, tasarım ve hizmetlerin diğer tüm unsurları (hizmetler ve bileşenleri dahil) ve hizmetlerdeki tüm fikri mülkiyet haklarına sahiptir. Ürünler ve hizmetlerdeki tüm materyaller Toltek Yazılım’ın mülkiyetindedir. Bu sözleşmede belirtilen süre boyunca hizmetleri kullanma hakkı dışında, bu sözleşmedeki hiçbir şey müşteriye hizmetler üzerinde herhangi bir hak vermez. Toltek Yazılım bu sözleşmede açıkça verilmeyen materyallerin tüm haklarını saklı tutar.

Müşteri Toltek Yazılım’a hizmetlerle ilgili herhangi bir geri bildirim sağladığı ölçüde (kullanılabilirlik, performans, etkileşim, hata raporları ve test sonuçlarıyla ilgili geri bildirimler dahil), Toltek Yazılım bu geri bildirime ve bu tür geri bildirimlere sahip olacaktır. Müşteri, Hizmetlerdeki veya Belgelerdeki fikri mülkiyet haklarıyla ilgili olarak Müşteri'ye sunulan üçüncü taraf hak talebini derhal Toltek Yazılım’a bildirecektir.

10. Üçüncü Taraf Hizmet Koşulları

1. Üçüncü Taraf Hizmetleri ve Bağlantılı Web Siteleri: Toltek Yazılım, hizmetler aracılığıyla, müşteri içeriği dahil olmak üzere bilgileri üçüncü taraf hizmetlerine aktarmanıza olanak tanıyan araçlar sağlayabilir; bunlara Toltek Yazılım’daki hesabınızı Twitter veya üçüncü taraf hizmetindeki bir hesapla bağlamanıza olanak tanıyan özellikler dahil Facebook veya üçüncü taraf butonlarına uygulamamız aracılığıyla ("beğen" veya "paylaş" butonları/düğmeleri gibi). Bu araçlardan birini kullanarak, Toltek Yazılım’ın bu bilgileri ilgili üçüncü taraf hizmetine aktarabileceğini kabul edersiniz. Üçüncü taraf hizmetleri, Toltek Yazılım’ın kontrolü altında değildir ve yasaların izin verdiği en geniş kapsamda, Toltek Yazılım üçüncü taraf hizmetlerinin dışa aktarılan bilgilerinizi kullanmasından sorumlu değildir. Hizmetler ayrıca üçüncü taraf web sitelerine bağlantılar içerebilir. Bağlantı verilen web siteleri Toltek Yazılım’ın kontrolü altında değildir ve Toltek Yazılım bunların içeriğinden sorumlu değildir.

2. Üçüncü Taraf Yazılım: Hizmetler, alıcılara bu bileşenleri kopyalama, değiştirme ve dağıtma konusunda geniş haklar veren lisanslar kapsamında genel olarak ücretsiz olarak sağlanan üçüncü taraf yazılım bileşenlerini (" üçüncü taraf bileşenleri ") içerebilir. Hizmetler size bu sözleşmeye tabi olarak sağlanmış olsa da bu sözleşmedeki hiçbir şey, geçerli üçüncü kişi lisansları kapsamında üçüncü kişi bileşenlerini edinmenizi engellemez, sınırlamaz veya engelleme veya sınırlama amacı taşımaz veya üçüncü kişi kullanımınızı sınırlandırmaz.

11. Müşteri İçeriği

1. Genel Olarak Müşteri İçeriği: Hizmetlerin belirli özellikleri, kullanıcıların mesajları, incelemeler, fotoğraflar, videolar, resimler, klasörler, veriler, metinler ve diğer çalışma türleri ("müşteri içeriği") dahil olmak üzere hizmetlere kurslar, dersler ve diğer içerikleri yüklemelerine ve müşterinin yayınlamasına izin verebilir. Hizmetlere gönderdiğiniz müşteri içeriğinde sahip olabileceğiniz tüm telif hakkı ve diğer mülkiyet haklarını saklı tutarsınız.

2. Toltek Yazılım’a Sınırlı Lisans Verilmesi: Hizmetlere veya hizmetler aracılığıyla müşteri içeriği sağlayarak, Toltek Yazılım’a dünya çapında, münhasır olmayan, telifsiz, tamamen ödenmiş bir hak ve (alt lisans hakkı ile birlikte) barındırma, saklama, aktarma, sergileme, gerçekleştirme, yeniden üretme, değiştirme hakkı vermiş olursunuz. Bu sözleşmede açıklandığı şekilde hizmetleri sağlamak için müşteri içeriğinizi tamamen veya kısmen görüntülemek üzere biçimlendirme ve dağıtma amacıyla.

3. Diğer Kullanıcılara Sınırlı Lisans Verilmesi: Hizmetlerin diğer kullanıcılarına hizmetlere veya hizmetler aracılığıyla müşteri içeriği sağlayarak, bu kullanıcılara bu sözleşme ve hizmetlerin işlevselliği ile izin verildiği şekilde söz konusu müşteri içeriğine erişmeleri ve bunları kullanmaları için münhasır olmayan bir lisans vermiş olursunuz.

4. Müşteri İçerik Beyanları ve Garantileri: Toltek Yazılım, müşteri içeriği ile ilgili her türlü sorumluluğu reddeder. Müşteri içeriğinden ve hizmetlerimiz aracılığıyla müşteri içeriği sağlamanın sonuçlarından yalnızca siz sorumlusunuz. Hizmetlerimiz aracılığıyla müşteri içeriği sağlayarak, bize şunları onaylar, temsil eder ve garanti edersiniz:

4.1 Müşteri, içeriğinin yaratıcısı ve sahibidir veya Toltek Yazılım’a ve hizmetleri kullananlara müşteri içeriğinizi gerektiği gibi kullanma ve dağıtma yetkisi vermek için gerekli lisanslara, haklara, izinlere sahip olmalıdır.

4.2 Müşteri içeriğini bu sözleşmede öngörüldüğü şekliyle kullanır: Müşteri, fikri mülkiyet hakları dahil olmak üzere herhangi bir üçüncü taraf hakkını ihlal etmez veya kötüye kullanmaz; başka herhangi bir kişinin mahremiyet, tanıtım veya diğer mülkiyet haklarına iftira atmak veya diğer mülkiyet haklarını ihlal etmez veya Toltek Yazılım’ın herhangi bir yasa veya yönetmeliği ihlal etmesine neden olmaz;

4.3 Müşteri sakıncalı, saygısız, ahlaksız, pornografik, taciz edici, tehdit edici, utandırıcı, nefret dolu veya başka bir şekilde uygunsuz kabul edilen hiçbir içerik yükleyemez, gönderemez ve yayınlayamaz.

4.4 İşbu belge kapsamında tüm lisansları Toltek Yazılım’a iletmek için gerekli tüm onaylara ve yetkilere sahipsiniz

5. Müşteri İçeriği Sorumluluk Reddi: Sizin veya diğer kullanıcıların gönderdiği veya yayınladığı müşteri içeriğini düzenleme veya kontrol etme yükümlülüğümüz yoktur ve müşteri içeriğinden hiçbir şekilde sorumlu veya yükümlü olmayacağız. Bununla birlikte, Toltek Yazılım, herhangi bir zamanda ve önceden bildirimde bulunmaksızın, kendi kararımıza göre bu sözleşmeyi ihlal eden veya başka bir şekilde sakıncalı olan herhangi bir müşteri içeriğini tarayabilir, kaldırabilir, düzenleyebilir veya engelleyebilir. Hizmetleri kullanırken, çeşitli kaynaklardan müşteri içeriğine maruz kalacağınızı ve müşteri içeriğinin yanlış, saldırgan, uygunsuz veya sakıncalı olabileceğini kabul edersiniz. Müşteri içeriği ile ilgili olarak Toltek Yazılım’a karşı sahip olduğunuz veya sahip olabileceğiniz herhangi bir yasal veya eşit hak veya çözümden feragat etmeyi kabul edersiniz. Bir kullanıcı veya içerik sahibi tarafından müşteri içeriğinin bu sözleşmeye uymadığı iddia edildiği takdirde, iddiayı araştırabilir ve tamamen kendi takdirimize bağlı olarak herhangi bir zamanda ve bildirimde bulunmaksızın işlem yapma hakkını saklı tuttuğumuz müşteri içeriğini kaldırıp kaldırmayacağımızı belirleyebiliriz. Açıklık getirmek gerekirse, Toltek Yazılım hizmetler üzerinde telif hakkı ihlal eden faaliyetlere izin vermez.

6. İçeriği İzleme: Toltek Yazılım, aşağıdakileri kontrol etmez ve herhangi bir yükümlülüğü yoktur: müşteri içeriği; üçüncü şahıslar tarafından sunulan herhangi bir içerik veya hizmetlerin kullanıcıları tarafından kullanılması. Toltek Yazılım’ın, operasyonel amaçlar için hizmetler aracılığıyla iletilen veya alınan tüm bilgileri izleme hakkını saklı tuttuğunu ve zaman zaman izleyebileceğini kabul ve beyan edersiniz. Toltek Yazılım herhangi bir zamanda içeriği izlemeyi seçerse, Toltek Yazılım yine de içerik veya içeriğin kullanımından kaynaklanan herhangi bir kayıp veya hasar için hiçbir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmez.

12. Telif Hakkı ve Fikri Mülkiyet Koruması

Hizmetlerde yayınlanan materyal hakkında fikri mülkiyet haklarıyla ilgili bir şikâyetiniz varsa, aşağıdaki adresten bizimle iletişime geçebilirsiniz: Toltek Yazılım Eğitim Dan. Ve San. Ltd. Şti. E-Posta: info@toltek.com.tr Tel: +90 0212 727 1542

Bildirim İçeriği: Hizmetler tarafından barındırılan veya Hizmetler aracılığıyla dağıtılan materyallerin fikri mülkiyet haklarını ihlal ettiğini iddia eden herhangi bir bildirim aşağıdaki bilgileri içermelidir:

o Telif hakkı veya ihlal edilen başka bir hakkın sahibi adına hareket etmeye yetkili kişinin elektronik veya fiziksel imzası;

o Telif hakkıyla korunan çalışmanın veya ihlal edildiğini iddia ettiğiniz diğer fikri mülkiyetin bir açıklaması;

o İhlal ettiğini iddia ettiğiniz materyalin tanımı ve Hizmetlerin neresinde olduğu;

o Adresiniz, telefon numaranız ve e-posta adresiniz;

o Şikayetçi olduğunuz Hizmetlerde materyallerin kullanımına telif hakkı veya fikri mülkiyet sahibi, temsilcisi veya yasalar tarafından yetki inandığınıza dair bir beyan;

o Bildiriminizdeki yukarıdaki bilgilerin doğru olduğunu, telif hakkına veya fikri mülkiyete sahibi olduğunuza veya telif hakkı veya fikri mülkiyet sahibi adına hareket etmeye yetkili olduğunuza dair bir beyan.

İhlallerin Tekrarlanması: Toltek Yazılım ihlali tekrarladığı belirlenen kullanıcıların hesaplarını derhal sonlandıracaktır.

13. Müşteri Verileri

1. Müşteri, Toltek Yazılım’ın bu Sözleşmeyi yerine getirirken, Toltek Yazılım’ın kişisel verileri işlemesini, iletmesini ve depolaması gerektiğini kabul eder.

2. Müşteri işbu belge ile Toltek Yazılım’ın, Müşteri ve veya Müşterinin Bağlı Kuruluşları ve / veya çalışanları veya temsilcileri ve / veya Yetkili Kullanıcıları ve / veya Müşterinin (Bağlı Kuruluşlar dahil) bağlantı verileriyle ilgili kişisel verileri işlediğini de kabul eder. Toltek Yazılım’ın Hizmet teslimini yönetmek için, ödemelerin faturalandırılması ve tahsil edilmesi amacıyla Toltek Yazılım ile Müşteri arasındaki sözleşmeye bağlı taahhütler ve Müşterinin bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerine uyumu gözetmek için Hizmetler. Müşteri, Toltek Yazılım’ın donanımla ilgili bilgiler de dahil olmak üzere destek hizmetleri veya diğer sorun giderme talebinde bulunduğunda Toltek Yazılım’ın topladığı bilgileri ve kişisel verileri de işlediğini kabul ve beyan eder. Yazılım ve destek ile ilgili diğer ayrıntılar, örneğin kimlik doğrulama bilgileri, hizmetin durumu hakkında bilgiler ve hata izleme dosyaları. Toltek Yazılım, talebe yanıt vermek ve sonunda bildirilen sorunu çözmek için bu tür kişisel verileri işler. Müşteri ayrıca Toltek Yazılım’ın Gizlilik Politikasını da kabul eder (şu adresten ulaşılabilir: https://www.tolteklms.com/privacy ).

3. Toltek Yazılım, yasal bir yükümlülüğe uymak veya yasal iddiaların oluşturulması, uygulanması veya savunulması için Sözleşme Süresinden sonra işlem yapılması gerekmedikçe, Sözleşme Süresi boyunca ve ödemeler tahsil edilene kadar bu paragraf kapsamındaki bilgileri ve kişisel verileri işleyecektir.

4. Müşteri, Toltek Yazılım’ın Müşterinin adını ve e-posta adresini, hizmetlerin veya yeni hizmetlerin sunumu ve tanıtımı için Müşteri ile iletişim kurmak üzere işleyeceğini kabul ve beyan eder. Müşteri, elektronik iletişimde bulunan “abonelikten çık” düğmesine tıklayarak herhangi bir zamanda ücretsiz olarak bu tür elektronik iletişim aboneliğinden çıkabilir.

14. Gizli Bilgiler

Sözleşme dönemi boyunca, bu Sözleşme ile bağlantılı olarak, taraflardan her biri ("Açıklayıcı Taraf") diğer tarafa ("Alıcı Taraf") birinci tarafın gizli veya özel materyallerini ve bilgilerini ("Gizli Bilgiler") açıklayabilir/paylaşabilir.

Hizmetler, tüm fiyatlandırma bilgileri ve bu Sözleşmenin koşulları Toltek Yazılım’ın Gizli Bilgileridir. Alıcı Taraf, Gizli Bilgilerin gizliliğini koruyacak ve bu bilgileri, gösteren tarafın önceden yazılı onayı olmadan üçüncü taraflarla paylaşmayacaktır. Alıcı Taraf, Gizli Bilgileri yalnızca bu Sözleşme kapsamında düşünülen amaçlar için kullanacaktır.

15. Sınırlı Garanti ve Sorumluluk Reddi

Tarafların her biri şunları garanti eder:

1. İlgili yerel yasalara uygun olarak mevcut ve usulüne uygun olarak kurulmuş bir şirket olduğunu;

2. Bu Anlaşmaya girmek için yasal hak ve yetkiye sahip olduğunu ve işbu Sözleşmenin hükümlerine uygun olarak kendisi tarafından yapılması, gözlemlenmesi veya yerine getirilmesi gereken tüm işlemleri yapmak ve diğer tüm belgeleri yürütmek ve teslim etmek;

3. Bu Sözleşmenin oluşturulması, yürütülmesi, teslimi ve ifasına yetki vermek ve bu Sözleşmenin hükümlerini şartlarına uygun olarak gözlemlemek ve ifa etmek için gerekli tüm kurumsal önlemleri almış olması.

4. Toltek Yazılım Sözleşme Süresi boyunca, mevcut belgelere uygun olarak ve normal kullanım koşullar altında kullanıldığında belgelerle maddi uyum içinde çalışacağını garanti eder. Bu Bölüm 15’ de belirtilenler dışında, Toltek Yazılım Hizmetleri, MATERYALLER veya bunların kullanımı, doğruluğu veya işlevi ile ilgili hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez veya koşul sunmaz. Özellikle, Toltek Yazılım HİZMETLERİ "OLDUĞU GİBİ" VE "MEVCUT OLDUĞU ŞEKİLDE" SAĞLAR VE herhangi bir satılabilirlik garantisi, belirli bir amaca uygunluk, başlık dahil olmak üzere Hizmetler ile ilgili açık, zımni veya yasal tüm garantileri reddeder. Hizmetlerle ilgili hiçbir beyan veya doğrulama herhangi bir amaç için garanti olarak kabul edemeyecektir. Müşteri, burada belirtilenler dışında hiçbir garantiye veya beyana güvenmediğini kabul eder. Toltek Yazılım, SUNULAN HİZMETLERİN veya içeriğin KESİNTİSİZ ve GÜVENLİ OLACAĞINI VEYA HATALAR OLMAYACAĞINI, VİRÜSLER VEYA DİĞER ZARARLI BİLEŞENLER OLMAYACAĞINI GARANTİ ETMEZ VE BU SORUNLARIN DÜZELTİLECEĞİNİ GARANTİ ETMEZ. BU BÖLÜM 15.4’TEKİ SINIRLAMALAR, MUAFİYETLER VE SORUMLULUK REDDİ KANUNLARIN İZİN VERDİĞİ EN GENİŞ ÖLÇÜDE GEÇERLİDİR. Toltek Yazılım, yürürlükteki yasalar uyarınca reddinin yasak olduğu hiçbir garantiyi veya diğer hakkı reddetmez.

16. Sorumluluğun Sınırlandırılması

YASALARIN İZİN VERDİĞİ EN GENİŞ ÖLÇÜDE, TOLTEK YAZILIM VE BAĞLI KURULUŞLARI HİÇBİR DURUMDA MÜŞTERİYE KARŞI HERHANGİ BİR DOLAYLI, ARIZİ, ÖZEL VEYA CEZAİ ZARARLARDAN (KÂR KAYBI, ŞEREFİYE VEYA HERHANGİ BİR ZARARDAN) SORUMLU OLMAYACAKTIR.

17. Değişiklik

Toltek Yazılım, yedi gün önceden bildirimde bulunarak herhangi bir zamanda bu Sözleşmeyi ileriye dönük olarak değiştirme hakkını saklı tutar. Lütfen değişiklikler için bu Sözleşmeyi periyodik olarak kontrol edin. Bu Sözleşmedeki bir değişiklik Müşterinin haklarını veya yükümlülüklerini önemli ölçüde değiştirirse, Toltek Yazılım, Hizmetleri kullanmaya devam etmek için Müşterinin değiştirilen Sözleşmeyi kabul etmesini isteyebilir. Müşteri, Hizmetlere erişmeye veya kullanmaya devam etmek için değişiklikleri kabul etmelidir. Müşteri değişikliklere itiraz ederse, tek telafisi, Hizmetlere erişim ve kullanımın tümüyle durdurulmasıdır. Değişikliklerin geçerlilik tarihi bir Abonelik süresi içindeyse ve Müşteri değişikliklere itiraz ederse, (bunun tek çaresi olarak) Müşteri, Toltek Yazılım'a bildirimde bulunarak etkilenen Üyeliğini feshedebilir ve Toltek Yazılım, geçerli Abonelik süresinin feshedilen kısmı için Hizmetlerin kullanımı için önceden ödediği ücretleri Müşteriye iade edecektir. Bu hakkı kullanmak için Müşteri, Toltek Yazılım'ın değişiklikleri bildirmesinden sonraki 30 gün içinde Toltek Yazılım'a itiraz ve fesih bildiriminde bulunmalıdır. Maddi değişiklikler, Müşterinin Sözleşmenin değiştirilmiş sürümünü kabul etmesi üzerine yürürlüğe girer. Maddi olmayan değişiklikler yayınlandıktan sonra yürürlüğe girer. Bu Bölüm 17'de açıkça izin verilmedikçe, bu Sözleşme yalnızca tarafların yetkili temsilcileri tarafından imzalanan yazılı bir sözleşme ile değiştirilebilir. Bu Sözleşme kapsamında ortaya çıkan ihtilaflar, ihtilafın ortaya çıktığı tarihte yürürlükte olan bu Sözleşme versiyonuna göre çözülecektir.